POSK i Höörs församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Höörs församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

 

 

LÄS VÅRT VALPROGRAM, KLICKA HÄR 

 

 

Följande POSK-ledamöter ingår i kyrkorådet 2014-2017:

Ordinarie:

 • Kent Karlsson (ordf)
 • Mattias Hansen (v-ordf)
 • Inga-Lisa Lindström
 • Jeanette Ekberg
 • Hanna Aggebrandt
 • Tina Sjögren
 • Alf Bengtsson
 • Gunnel Johansson
 • Samuel Rubenson

Ersättare:

 • Alf Bengtsson
 • Åsa Rönnevång
 • Lars-Åke Andersson
 • Joanna Svärd
 • Eva Westholm

Följande POSK-ledamöter ingår i kyrkofullmäktige 2014-2017:

Ordinarie:

 • Mattias Hansen (ordf)
 • Jeanette Ekberg (v-ordf)
 • Inga-Lisa Lindström
 • Kent Karlsson
 • Samuel Rubenson
 • Ronny Ekberg
 • Anna-Maria Lindholm Comisso
 • Alf Bengtsson
 • Tina Sjögren
 • Mikael Sparrhult
 • Gunnel Johansson
 • Lars-Åke Andersson
 • Else Haugaard
 • Lars Hansson
 • Gunnel Johnsson
 • Alexander Olsson (avsagt sig sina uppdrag)
 • Tinna Leijonhuvfud Rosander (avsagt sig sina uppdrag)

Ersättare:

 • Markus Lundkvist
 • Jonas Asklund
 • Ann-Christin Påhlsson
 • Åsa Rönnvång

Valresultatet 2013 blev att vi fick 66,4 % (55,4% 2009) av rösterna vilket gav 17 av 25 platser.

Styrelsen för POSK i Höörs församling består av:

 • Ordförande Samuel Rubenson – mobilnummer 070-954 85 80
 • Ledamot Kent Karlsson
 • Ledamot Alf Bengtsson
 • Ledamot Gunnel Johansson
 • Ledamot Eva Westholm

Valberedningen för POSK i Höörs församling består av:

 • Sammankallande Åsa Rönnevång
 • Ledamot Else Haugaard

Vi i POSK vill i kärlek till vår församling, vårt samhälle och våra medmänniskor arbeta för att Svenska kyrkan i Höör skall bli ett naturligt inslag i människors liv, i vardagen och vid livets viktigaste dagar.

POSK i Höör vill

stärka arbete band barn och unga samt hitta former för att möta dem som är mellan 25 och 50.bibehålla och förstärka dt utåtriktade arbetet so har byggts upp i församlingen.arbeta för att gudstjänsten ska bli en angelägenhet och öppen gemenskap för alla i varje del av vår församling.i dialog och samarbete mellan anställda och ideellt engagerade se till att vars och ens kompetens tas i anspråk på bästa sätt.att församlingen i Höör ska förmedla tro och hopp genom att vara närvarande och öppen för människors behov och vilja till delaktighet.

Delaktighet

Alla behovs och har en uppgift i kyrkan. Vi vill arbeta för ett rikt gudstjänstliv med former som inbjuder till eftertanke och delaktighet och ger kontinuitet och hemhörighet i alla församlingens kyrkor. Vi vill också tydligt markera vår delaktighet i den världsvida kyrkan.

Öppenhet

Kyrkan ska vara öppen för och ge hopp åt alla människor oavsett kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. Vi vill arbeta för en levande kyrka där alla känner gemenskap och där människan och tron är det viktigaste.

Närvaro

Kyrkan ska ge hjälp och stöd för dem som söker och dem som sörjer, för de utsatt och vilseledda, för dem som är i nöd och för de helt vanliga människorna. Kyrkans närvaro i samhällslivet och i människors vardag är viktig.

Hopp

Kyrkan ska visa omsorg och förmedla hopp och tro i livets alla skiften. Det behövs många mötesplatser i församlingen där vi tillsammans kan tala om oro, och om tro, längtan och om hopp.

Foto : Alexander Olsson