POSK i Höörs församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Höörs församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Preliminärt resultat till Kyrkofullmäktige i Höörs församling

Resultat från årets kyrkoval 17 september 2017- Källa: Svenska kyrkan

 


 POSK PÅ HÖÖRS STATION 15 SEPTEMBER 2017

Fredagen började med att vi tillsammans träffades för att koka massa kaffe och samla ihop material som skulle med till Höörs station på morgonen. Här ser ni en bild på nybryggt kaffe och vår valfolder samt en POSK-pins

Här möter några av våra kandidater en morgon pigg pendlare och vill bjuda på kaffe och så stanna och små samtala innan tåget kommer. Det var många möten och samtal på Höörs station och en hel del kaffe gick åt trots att vädret inte helt och hållet var som vi ville, men när denna bilden togs var det bra väder.


INFORMATIONSTRÄFF I HÖÖR 13 SEPTEMBER 2017

Allmänheten välkomnades till Höörs församlingshem, på en informationsträff som anordnades av Höörs församling med anledning av kyrkovalet på söndag. Alla nomineringsgrupper som ställer upp i årets kyrkoval för Höörs församling skulle få vissa upp sig och såna kandidater och berätta om sina respektive program på vilka frågor man vill driva under dem kommande åren. På den här bilden syns vår ordförande Samuel berätta om vår valfolder som vi har gett ut och som du kan få ta del av om du kommer och röstar.


POSK PÅ HÖÖRS MARKNAD 10-13 AUGUSTI 2017

Här är vårt tält som vi har haft detta året under Höörs marknad som började i torsdags. Som ni kan se så har vi ett stort tält med mycket aktiviteter inne i, vi har lotteri där man kan köpa en lott för 5 kronor och pengarna går till Svenska kyrkans internationella arbete, läs gärna mer om dem- klicka här 

Många nyfikna Höörsbor kommer fram och vill veta mer om oss och varför vi är på plats. Vi har vår valfolder med oss i tältet på marknaden och sprider även information till allmänheten om att det är kyrkoval i höst den 17 september och att vi i POSK ställer upp igen i valet för Höörs församling med en helt ny namnlista. Vi har också fått nytt material i form av ballonger mm. Imorgon är sista dagen på marknaden. Har du/ni inte varit förbi vårat tält så kom gärna förbi oss här på hörnan och ställ era frågor och funderingar.


TRÄDGÅRDSFEST 6 AUGUSTI 2017

Under trädgårdsfesten hos Rubensons fixades många saker inför kyrkovalet i höst. Här är några av medlemmarna som viker vår nya valfolder som ni också kan läsa och hitta här på vår hemsida längre upp. Nu här närmast kommer vi att stå och hålla till på Höörs-marknad så kom gärna förbi där vi står och ställ dina frågor och tankar kring POSK och kyrkan. Vi kommer skicka ut alla dessa foldrarna till folk som bor runt omkring i vår församling.

Efter vi hade varit därute så gick vi in under trädgårdsfesten för att fortsätta dekorera och göra snyggt kaffemuggar som vi skall ha när vi står på perrongen och ger morgonresenärerna ”gratis kaffe” så missa inte det. Många skratt och diskussioner hade vi på trädgårdsfesten. Det börjar närma sig kyrkoval med stormsteg. Glöm inte att rösta i kyrkovalet!


 

Följande POSK-ledamöter ingår i kyrkorådet 2014-2017:

Ordinarie:

 • Kent Karlsson (ordf)
 • Mattias Hansen (v-ordf)
 • Inga-Lisa Lindström
 • Jeanette Ekberg
 • Hanna Aggebrandt
 • Tina Sjögren
 • Alf Bengtsson
 • Gunnel Johansson
 • Samuel Rubenson

Ersättare:

 • Alf Bengtsson
 • Åsa Rönnevång
 • Lars-Åke Andersson
 • Joanna Svärd
 • Eva Westholm

Följande POSK-ledamöter ingår i kyrkofullmäktige 2014-2017:

Ordinarie:

 • Mattias Hansen (ordf)
 • Jeanette Ekberg (v-ordf)
 • Inga-Lisa Lindström
 • Kent Karlsson
 • Samuel Rubenson
 • Ronny Ekberg
 • Anna-Maria Lindholm Comisso
 • Alf Bengtsson
 • Tina Sjögren
 • Mikael Sparrhult
 • Gunnel Johansson
 • Lars-Åke Andersson
 • Else Haugaard
 • Lars Hansson
 • Gunnel Johnsson
 • Alexander Olsson (avsagt sig sina uppdrag)
 • Tinna Leijonhuvfud Rosander (avsagt sig sina uppdrag)

Ersättare:

 • Markus Lundkvist
 • Jonas Asklund
 • Ann-Christin Påhlsson
 • Åsa Rönnvång

Valresultatet 2013 blev att vi fick 66,4 % (55,4% 2009) av rösterna vilket gav 17 av 25 platser.


Vi i POSK vill i kärlek till vår församling, vårt samhälle och våra medmänniskor arbeta för att Svenska kyrkan i Höör skall bli ett naturligt inslag i människors liv, i vardagen och vid livets viktigaste dagar.

POSK i Höör vill

stärka arbete band barn och unga samt hitta former för att möta dem som är mellan 25 och 50.bibehålla och förstärka dt utåtriktade arbetet so har byggts upp i församlingen.arbeta för att gudstjänsten ska bli en angelägenhet och öppen gemenskap för alla i varje del av vår församling.i dialog och samarbete mellan anställda och ideellt engagerade se till att vars och ens kompetens tas i anspråk på bästa sätt.att församlingen i Höör ska förmedla tro och hopp genom att vara närvarande och öppen för människors behov och vilja till delaktighet.

Delaktighet

Alla behovs och har en uppgift i kyrkan. Vi vill arbeta för ett rikt gudstjänstliv med former som inbjuder till eftertanke och delaktighet och ger kontinuitet och hemhörighet i alla församlingens kyrkor. Vi vill också tydligt markera vår delaktighet i den världsvida kyrkan.

Öppenhet

Kyrkan ska vara öppen för och ge hopp åt alla människor oavsett kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. Vi vill arbeta för en levande kyrka där alla känner gemenskap och där människan och tron är det viktigaste.

Närvaro

Kyrkan ska ge hjälp och stöd för dem som söker och dem som sörjer, för de utsatt och vilseledda, för dem som är i nöd och för de helt vanliga människorna. Kyrkans närvaro i samhällslivet och i människors vardag är viktig.

Hopp

Kyrkan ska visa omsorg och förmedla hopp och tro i livets alla skiften. Det behövs många mötesplatser i församlingen där vi tillsammans kan tala om oro, och om tro, längtan och om hopp.

Foto : Alexander Olsson