POSK i Hässjö, Tynderö, Ljustorp startades i april 2013.

För mer information kontakta:

Agneta Johansson agneta.johansson@krigsbygard.se