POSK i Härlanda församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Härlanda församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Från år 2018

ingår Härlanda församling tillsammans med Björkekärrs, Sankt Pauli och Örgryte församlingar i ett nytt pastorat och ekonomisk enhet – Örgryte pastorat.

Ny POSK-grupp för Björkekärr, Härlanda, S:t Pauli och Örgryte.

28 april 2015 lades föreningen POSK i Härlanda församling ihop med POSKgrupperna i Björkekärr, S:t Pauli och Örgryte församlingar, till den nya föreningen POSK på Öster.
Läs mer om Kyrkoval 2017 och läs mer här om POSK på Öster.

 

Kyrkoval 2013

Programmet som POSK i Härlanda gick till val på 2013 gäller fram till mandatperioden är slut 2017.

POSK i Härlanda

POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK vill att Svenska kyrkan ska
•    erbjuda närvaro, gemenskap, växt och fördjupning
•    förmedla tillit, befrielse, hopp och livsmod
•    se och ta vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
•    respektera individen och glädjas åt mångfalden
•    vara en profetisk röst i samhället och visa på ett liv i rättvisa och frihet
•    vara en brobyggare mellan kyrkor
•    sträva efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro

I kyrkovalet 2013 och mandatperioden 2014-2017 kommer POSK i Härlanda församling att verka för följande:

Det krävs givetvis ingen åsiktsgemenskap för att fira gudstjänst tillsammans. I vår mångkulturella värld med människors olika förutsättningar t.ex. tidsmässigt vill vi verka för en mångfald i gudstjänsterna både beträffande tid och utformning. Här vill vi också verka för ett större lekmannainflytande, större delaktighet.

”Skall jag ta vara på min broder?” Vi ser ett hårdnande klimat i samhället med utslagning och social misär som följd. Vi vill därför i vårt närområde, tillsammans med våra grannförsamlingar, verka för en diakonicentral på Öster.

Tolerans liksom ödmjukhet i det sätt vi framför våra uppfattningar gör att vår Svenska Kyrka får högt i tak och blir en välkomnande miljö för alla. Mångfald är för oss ett honnörsord!

Det brukar heta ”Barnen och ungdomen är vår framtid” men vi vill betona att de är i högsta grad nutid. Därför vill vi prioritera församlingens kontakter med ungdomsvärlden, utveckla nya vägar att möta unga människor på deras villkor.

Svenska Kyrkans fyra församlingar på Öster, Björkekärr, Härlanda, S:t Pauli och Örgryte har redan inlett en rad samarbeten och får vi i POSK ditt förtroende i valet, så kommer vi att verka för än mer samarbete. Vi vill också verka för solidaritet inom hela Göteborg så att församlingarna i de resurssvaga stadsdelarna liksom exempelvis Stadsmissionen får fortsatt stöd.

Läs mer på
www.posk.se
www.posk.se/posk-pa-oster