POSK i Hällby församling
med Tumbo och Råby Rekarne

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Hällby församling med Tumbo och Råby Rekarne ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Välkommen!

Kontaktperson: Magnus Elfström, tfn 070 326 83 78, magnus.elfstrom@telia.com.

Förtroendevalda från de lokala nomineringsgrupperna Borgerlig samlingslista och Kyrkans framtid har gått samman om en POSK-lista i valet 2017.