Posk i Gränna-Visingsö pastorat

Den 17 september är det kyrkoval. Rösta på POSK!

Välkommen till Posk i Gränna-Visingsö pastorat!

Här har Posk 100% av pastoratets förtroendevalda fördelade på de två församlingarna Gränna och Visingsö.

Aktiva poskare

Vi har en mycket aktiv förening som bl.a. anordnar möten för att informera medlemmar och andra intresserade och för att locka fler pastoratsbor till att bli intresserade av hur förtroendevalda och frivilliga samverkar med pastoratets anställda för att bygga ett levande och berikande församlingsliv.

Anrik bygd

Pastoratet innefattar det anrika ”Grenna Grevskap” som skapades av greve Per Brahe d.y. på 1600-talet, då Gränna blev stad (1652). Från långt tidigare finns det kungliga residenset Näs slott – med anor från 1100-talet. Pastoratets kulturrikedomar från medeltiden har naturligtvis även satt sin prägel på kyrkans verksamhet, som en viktig del av samhället i Gränna och Visingsö.

Posk i Gränna-Visingsö har för mandatperioden 2014-2017 satt upp följande program:

Öppenhet och lättillgänglighet
Vi vill sänka tröskeln för människor som vill utforska eller utveckla sin kristna tro. Vi vill öppna fler enkla möjligheter för människor att komma till kyrkan – kanske bara ”för att vara” eller för att samtala med någon.

Samverkan med andra som vill dela vår Kristna tro
Med ”kyrkan mitt i byn” känner vi ett ansvar för att utveckla samarbetet med andra trossamfund och ideella föreningar i pastoratet. Vi vill göra det enkelt att samverka med oss.

Barn o ungdom
Att erbjuda deltagande i barngrupper och konfirmationsundervisning och dop-undervisning blir ännu viktigare för oss nu när medlemskapet i Svenska kyrkan är ett beslut som varje församlingsbo måste ta aktiv ställning till.

Musik i kyrkan
Musik – både i gudstjänsterna och i konsertform – är en viktig ryggrad för kyrkan i samhället. Vi vill öppna dörren ännu mer för samverkan med musiklivet i pastoratet.

Internationell utblick
Världen har kommit närmare med internet och andra digitala kanaler. Vi vill tydliggöra vår roll i världsgemenskapen genom att ta till oss världen utanför Sverige.

Ekonomi och administration
En sund ekonomi är grunden för att utveckla kyrkan till tjänst för församlingsborna. Vi vill aktivt söka administrativa samarbeten med andra församlingar och pastorat.

Kontakt

Välkommen att delta i vår Posk-förenings aktiviteter. Kontakta gärna ordföranden Jeurgen Thelander, som också är kyrkorådsordförande i pastoratet. Telefon 070-576 05 33 eller jeurgen.thelander@tvaliljor.se.