POSK i Göteborgs domkyrkopastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform att kunna ställa upp i kyrkoval och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan.

Från år 2018 bildas det nya Domkyrkopastoratet. Där ingår Annedals församling, Domkyrkoförsamlingen, Haga församling, Johannebergs församling, Tyska församlingen och Vasa församling.

POSK i Domkyrkopastoratet är en gemensam grupp för det nya pastoratet.

Kontakt:
Waihlit Ekendahl, 031-15 12 51, 070-440 07 01.
w.ekendahl(at)gmail.com 

Kyrkovalet 2017

Läs vår valsedel med alla kandidater för kyrkovalet i Domkyrkopastoratet  här:

valsedel_domkyrkopastoratet_domkyrkopastoratets_valkrets

Valsedeln för stiftsfullmäktigevalet i Domkyrko och Carl Johans  valkrets och
valsedeln för kyrkomötetsval finns här.

POSK i Domkyrkoförsamlingen
är en av föreningarna inom POSK i Göteborg och har deltagit i arbetet med att ta fram vårt gemensamma program.

POSK vill, även med krympande resurser, slå vakt om och om möjligt utveckla Domkyrkoförsamlingens verksamhet:

  • det rika gudstjänstlivet i våra båda kyrkor, där det varje vecka firas minst 19 gudstjänster
  • erbjudandena om fasta tider för bikt och personliga samtal
  • de diakonala insatserna för dem som bor och vistas i city
  • den öppna förskolan för de mindre barnen och fortsatt möjlighet för skolklasser att vid besök i våra kyrkor under sakkunnig ledning komma i kontakt med kyrkan och kristen tro
  • ”Musik i Domkyrkan” med dess körverksamhet och rika utbud av musikupplevelser för göteborgarna.

POSK i Domkyrkoförsamlingen vill ha en öppen och välkomnande kyrka, som skall vara en tillgänglig resurs för alla som bor och vistas inom församlingen. Domkyrkan har också en viktig roll som stiftets och biskopens särskilda kyrka.

Aktiva och engagerade lekmän är viktiga för en levande församling. POSK vill att lekmännens insatser tas tillvara och uppmuntras genom inspiration och fortbildning.

Bild överst på sidan: D.O.G.A.  Wikimedia commons