POSK i Göteborg

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.

POSK i Göteborg har gett en möjlighet för dig att rösta fram ledamöter till det samfällda kyrkofullmäktige för Svenska kyrkan i Göteborg. Ledamöter som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 
Svenska kyrkan i Göteborg omorganiseras nu, och samfälligheten som organ för samverkan upphör från och med 2018-01-01.

POSK i Göteborg fungerar som ett samråds- och samverkansorgan för våra medlemmar i de nio nya enheterna. Vi samlas till medlemsmöten och träffar med kontaktpersoner.

Kontakt:
Ordförande Gunvor Hagelberg, gunvor.hagelberg@me.com

(Läs mer om den nya organisationen här.)

__________________________

Inbjudan till medlemsmöte

torsdagen den 11 maj kl 19.00

i Klingnerssalen, i Masthuggskyrkans annex.

Till Masthuggskyrkan tar man buss 60 till Fjällskolan och sen går man.
Kommer man med bil går det att parkera inne på gården, åk in genom den smala stigporten.

Vid detta, vårens andra medlemsmöte kollar vi läget i arbetet inför valet 2017.

Hur har det gått med kandidatarbetet?
Vilka gemensamma aktiviteter ska vi göra?
Hur får vi fart på våra lokal hemsidor – eller våra olika sidor på den gemensamma sidan?
Vilka frågor kan vi få och hur svarar vi på dom?

Nästa medlemsmöte är den 24 augusti kl 19 i Carl Johans församlingshem.

Varmt välkomna!

Gunvor Hagelberg (ordförande i POSK i Göteborg och gruppledare K-gruppen 2014 – 2017).

Anmäl helst ert deltagande till gunvor.hagelberg@svenskakyrkan.se.

__________________________

Vårt valprogram för mandatperioden 2014 – 2017:

Kyrkan – en stark ideell kraft
POSK vill att Svenska kyrkan skall vara en viktig del av samhället med extra stöd till dem som inte nås av den allmänna välfärden. Diakoni och utveckling av den andliga vården för alla åldersgrupper, särskilt unga vuxna, är väsentliga utvecklingsområden. Att skapa äldreboenden med kyrklig profil skall vara en prioriterad fråga. Kyrkan skall vara öppen, synlig och tillgänglig för alla. Kyrkan skall möta människor som de är, där de är.

Solidaritet inom hela Göteborg
POSK vill vara en garant för att Svenska kyrkan i Göteborg, oavsett organisationsform, arbetar för och gemensamt tar ansvar för de områden och verksamheter, som har stora behov och svag ekonomi.

God hushållning
Kyrkans pengar skall användas väl – vi skall vara kostnadseffektiva. Det som kan göras för att spara pengar och miljö skall uppmuntras. Det kan gälla till exempel energibesparande åtgärder och samordnade inköp. Till god hushållning hör också att vårda och förvalta vårt viktiga kulturarv – våra kyrkor, deras inventarier samt kyrkogårdarna.

Bro från tro till tro
POSK vill att Svenska kyrkan skall samverka med andra organisationer i ekumenisk och interreligiös anda. Att möta andliga behov och avhjälpa nöd lokalt och i världen är särskilt viktigt.

Gudstjänst – tradition i utveckling
POSK vill utveckla gudstjänstlivet för nutidens människor på traditionens grund och med Kristus i centrum. Det är viktigt för många kyrkobesökare att känna igen sig i psalmsång och ceremonier som gudstjänst, dop, vigslar och begravningar. Vi vill låta människor vara delaktiga i gudstjänstutvecklingen.

Partipolitiskt oberoende
POSK är partipolitiskt oberoende. Ledamöter och ersättare är aktivt engagerade i Svenska kyrkan.

__________________________

Medlemsavgift i POSK i Göteborg betalas av den lokala föreningen under början av året utifrån den antal medlemmar som den lokala föreningen hade den 31 december året före.

Årsavgiften för 2017 är 200 kronor/förening + 40 kronor/medlem.
Du kan även vara enskild medlem -då betalar du 100 kr och meddelar din mailadress till kontaktpersonen ovan.
Plusgiro 62 51 18-5.

Styrelsen 2014-2017 består av (valda 2014 03 20):
Gunvor Hagelberg (ordförande) Masthugg
Erling Eriksson, Bergsjön
Geraldine Kopacsi, Backa
Gunilla Eriksson, Torslanda-Björlanda
Hampus Lindeberg, Lundby
Kent Wikström, Lundby
Lennart Weibull, Carl-Johan