POSK i Göteborgs Vasa församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform att kunna ställa upp i kyrkoval och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

POSK i Domkyrkopastoratet är gemensam för det nya pastoratet.

Från år 2018 ingår Annedals församling i Domkyrkopastoratet, tillsammans med församlingarna Domkyrko, Haga, Johanneberg, Vasa samt tyska Christinae .

Kyrkoval 2017

Läs vår valsedel med alla kandidater för kyrkovalet i Domkyrkopastoratet  här.

Valsedeln för stiftsfullmäktigevalet i Domkyrko och Carl Johans  valkrets och
valsedel för kyrkomötetsval finns här.

Kyrkoval 2013

Lokalt i Vasa församling ställde POSK upp som Kyrkans Vänner.
Här kan du se våra kandidater till Vasa församling i kyrkovalet 2013.