POSK i Göteborgs Vasa församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Vasa församling (Kyrkans vänner) ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Lokalt i Vasa församling ställer POSK upp som Kyrkans Vänner.
Här kan du se våra kandidater till Vasa församling i kyrkovalet 2013.

Kontaktperson:
Gunvor Hagelberg, 031-12 94 44.