POSK i
Göteborgs Kyrkliga samfällighet

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Göteborgs Kyrkliga samfällighet har gett en möjlighet för dig att rösta fram ledamöter till det samfällda kyrkofullmäktige för Svenska kyrkan i Göteborg. Ledamöter som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 
Svenska kyrkan i Göteborg omorganiseras nu, och samfälligheten som organ för samverkan upphör från och med 2018-01-01.

(Läs mer om den nya organisationen här.)

Valdebatt 2013 
Video från valdebatt inför kyrkovalet 2013.

Kontakt:
Ordförande Gunvor Hagelberg, gunvor.hagelberg@svenskakyrkan.se

Vårt valprogram:

Kyrkan – en stark ideell kraft
POSK vill att Svenska kyrkan skall vara en viktig del av samhället med extra stöd till dem som inte nås av den allmänna välfärden. Diakoni och utveckling av den andliga vården för alla åldersgrupper, särskilt unga vuxna, är väsentliga utvecklingsområden. Att skapa äldreboenden med kyrklig profil skall vara en prioriterad fråga. Kyrkan skall vara öppen, synlig och tillgänglig för alla. Kyrkan skall möta människor som de är, där de är.

Solidaritet inom hela Göteborg
POSK vill vara en garant för att Svenska kyrkan i Göteborg, oavsett organisationsform, arbetar för och gemensamt tar ansvar för de områden och verksamheter, som har stora behov och svag ekonomi.

God hushållning
Kyrkans pengar skall användas väl – vi skall vara kostnadseffektiva. Det som kan göras för att spara pengar och miljö skall uppmuntras. Det kan gälla till exempel energibesparande åtgärder och samordnade inköp. Till god hushållning hör också att vårda och förvalta vårt viktiga kulturarv – våra kyrkor, deras inventarier samt kyrkogårdarna.

Bro från tro till tro
POSK vill att Svenska kyrkan skall samverka med andra organisationer i ekumenisk och interreligiös anda. Att möta andliga behov och avhjälpa nöd lokalt och i världen är särskilt viktigt.

Gudstjänst – tradition i utveckling
POSK vill utveckla gudstjänstlivet för nutidens människor på traditionens grund och med Kristus i centrum. Det är viktigt för många kyrkobesökare att känna igen sig i psalmsång och ceremonier som gudstjänst, dop, vigslar och begravningar. Vi vill låta människor vara delaktiga i gudstjänstutvecklingen.

Partipolitiskt oberoende
POSK är partipolitiskt oberoende. Våra kandidater är aktivt engagerade i Svenska kyrkan.

Kandidater
POSKs kandidater i valet till Göteborgs kyrkliga samfällighet.

__________________________

Glöm inte att betala medlemsavgift (plusgiro 625118-5).

Årsavgiften för 2014 är 200 kronor/förening + 40 kronor/medlem.

Styrelsen 2014-2017 består av (valda 2014 03 20):
Gunvor Hagelberg (ordförande) Masthugg
Gunilla Eriksson, Torslanda-Björlanda
Erling Eriksson, Bergsjön
Kent Wikström, Lundby
Lennart Weibull, Carl-Johan
Johanna Andersson, Haga
Geraldine Kopacsi, Backa
Hampus Lindeberg, Lundby (ersättare)