POSK på Öster

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK på Öster ger en möjlighet för dig att i Björkekärrs, Härlanda, S:t Pauli och Örgryte församlingar rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

POSK på Öster är en gemensam POSK-förening för Björkekärrs, Härlanda, S:t Pauli och Örgryte församlingar.

Års- och nomineringsmöte
den 27 februari 2017 kl. 19
i Björkekärrs församlingshem.

Läs kallelsen här: kallelse-arsmote-2017 och
verksamhetsberättelse här: verksamhetsberattelse-2016

Vi hade inför valet 2013 ett gemensamt program och vi kommer att arbeta för att församlingarna ska fortsätta sitt goda samarbete och att mångfalden ska få fortsätta blomma.

2918455351242196650_1377548730839

Vi vill satsa på

 • fortsatt mångfald i gudstjänstlivet
 • en gemensam diakonicentral på Öster
 • och sätta ungdomarna i centrum

Den 28 april 2015 bildades officiellt föreningen POSK på Öster.

Till styrelsen valdes:

 • Carina Etander Rimborg, ordförande (Björkekärr, Härlanda)
 • Lennart Nilsson, vice ordförande (Härlanda)
 • Inger Mjörnvall, sekreterare (Björkekärr)
 • Irene Sjölander, kassör (Björkekärr)
 • Anders Götborg, (Härlanda)
 • Ingvar Karlsson, (Örgryte)
 • Karin Hagelberg (Örgryte) adjungerad
 • vakans (St Pauli)
 • Stina Knutsson, ersättare (Härlanda)

Medlemsavgiften för POSK på Öster år 2016 är 120 kronor/medlem.

Föreningen har plusgironummer: 79 92 55-5 

Årsmöte 2017 hålls 16 mars 2017.

Kyrkovalet 2013, kandidater
POSKs kandidater i kyrkofullmäktige, Björkekärr
POSKs kandidater i kyrkofullmäktige, Härlanda
Kandidater för POSK i Göteborgs kyrkliga samfällighet