POSK i Oscar Fredriks församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Oscar Fredriks församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan.

POSK-gruppen är gemensam för Masthuggs och Oscar Fredriks församlingar.

Från år 2018

ingår Masthugg och Oscar Fredrik församlingar tillsammans med Carl Johan och Högsbo församlingar i ett nytt pastorat och ekonomisk enhet –
Carl Johans pastorat.

Kyrkoval 2017

Läs mer om Kyrkoval 2017 i Carl Johans pastorat här.

Kontakt:

Gunvor Hagelberg, 031-12 94 44

eller Claes I Helgesson, 031-775 38 31.

goteborg.carl-johan(at)posk.se