POSK i Masthuggs församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Masthuggs församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Kontakt:
Gunvor Hagelberg, 031- 12 94 44

POSK-gruppen är gemensam för Masthuggs och Oscar Fredriks församlingar.

Från år 2018

ingår Masthugg och Oscar Fredrik församlingar tillsammans med Carl Johan och Högsbo församlingar i ett nytt pastorat och ekonomisk enhet –
Carl Johans pastorat.

Kyrkoval 2017

Läs mer om Kyrkoval 2017 i Carl Johans pastorat här.

 

Interiör, Masthuggskyrkan. Foto: Arild Vågen. Wikimedia Commons