POSK i Lundby församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Lundby församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Kontaktpersoner:
Gunnel Malm, 070-253 86 64, gunnel.malm@swipnet.se
Kent Wikström, tfn 070-551 26 72, kent_wikström@hotmail.com (Obs! kent_wikström….)

Program, POSK i Lundby
Läs hela vårt program i vår folder>>

Så här skriver POSK på församlingens webbsida om sitt program>>

Bild överst på sidan: Lundby gamla kyrka. Foto: David Castor, Wikimedia Commons