POSK i Johannebergs församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Johannebergs församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan.

Kontakt:

Anna Hultin, anna_hultin@hotmail.com
Sten Janson, sten.janson@gmail.com

Valprogram
Information om valprogram med mera finns på sidan för POSK Göteborg.

Valsamverkan 
I Johanneberg valsamverkade POSK 2013 på församlingsnivå med Frimodig kyrka, under namnet Valsamverkan i Johannebergs församling.

Våra ledamöter är

  • Anna Hultin, lärare, kyrkorådsledamot (POSK)
  • Sten Janson, f.d. förvaltningschef, kyrkorådsledamot, ledamot i kyrkofullmäktige och ersättare i kyrkonämnden i Göteborgs kyrkliga samfällighet, och ersättare i domkapitlet i Göteborgs stift (POSK)
Bild överst på sidan: Buråskyrkan, Johannebergs församling. Foto: Averater. Wikimedia Commons