POSK i Högsbo församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Högsbo församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan.

POSK-gruppen är gemensam för Carl Johans församling och Högsbo församling.

Läs mer på sidan om POSK i Carl Johan-Högsbo 

Från år 2018

ingår Högsbo församling tillsammans med Carl Johan, Masthugg och Oscar Fredrik församlingar i ett nytt pastorat och ekonomisk enhet –
Carl Johans pastorat.

Kyrkoval 2017

Läs mer om Kyrkoval 2017 i Carl Johans pastorat här.

Bild överst på sidan: Högsbo k:a, interiör. Foto Harri Blomberg. Wikimedia commons