POSK i Haga församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Haga församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan.

I valet 2013 fick POSK tre mandat i Haga församlings kyrkofullmäktige. Vi representeras där av:

Johanna Andersson
Dag Andersson
En vakans

Kontakt:
Johanna Andersson, johanna.andersson2@chalmers.se

Bild överst: Haga kyrka, interiör. Foto: Ankara.  Wikimedia commons