POSK i Björkekärrs församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Björkekärrs församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Ny POSK-grupp för Björkekärr, Härlanda, S:t Pauli och Örgryte.

28 april 2015 lades föreningen POSK i Björkekärrs församling ihop med POSKgrupperna i Härlanda, S:t Pauli och Örgryte församlingar, till den nya föreningen POSK på Öster. Läs mer här om POSK på Öster.

Programmet som POSK i Björkekärr gick till val på 2013 gäller fram till mandatperiodens slut, 2017.

POSKs program för Björkekärrs församling

POSK står för Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – vi har alltså ingen anknytning till de etablerade allmänpolitiska partierna utan är aktiva församlingsmedlemmar som av egen vilja engagerat oss i Svenska kyrkan. POSK finns representerade på alla nivåer i Svenska kyrkan – från församlingar till stift och kyrkomöte.

I Björkekärrs församling består POSK av personer med olika bakgrund som har det gemensamt att de är engagerade i församlingens gudstjänstliv och övriga verksamhet.

POSK i Björkekärrs vision

Att Björkekärrs församling är en livskraftig församling och god arbetsplats där människor växer och utvecklas i tron på Jesus Kristus och mognar till ett liv i gemenskap, solidaritet, ansvar och medmänsklighet.

POSK i Björkekärr arbetar för att Björkekärrs församling…

  • är en plats där personer i alla åldrar kan växa i sin kristna tro.
  • har resurser att hjälpa människor i utsatta situationer och ensamhet.
  • är öppen för människors vilja till delaktighet och engagemang.
  • har relevant verksamhet för barn och ungdomar.
  • tar sitt medmänskliga ansvar som en del av den världsvisa kyrkan.
  • är en församling dit sökare och tvivlare kan komma och tas på allvar.
  • kommunicerar evangeliet om Jesus Kristus på ett trovärdigt sätt.
  • ser sin del i arbete för hållbar utveckling och frisk miljö.

Detta vill vi uppnå genom att arbeta strategiskt och målinriktat i församlingen där anställd personal och frivilliga krafter kan samverka i en god arbetsmiljö. Vi vill främja varje enskild människas förmåga och möjlighet att göra skillnad i ett dynamiskt arbetslag.

Vi vill ta ansvar för framtidens kyrka i Björkekärrs församling.

Under valet 2013 och under mandatperioden 2014-2017 samarbetar vi och tar ansvar för POSK i Härlanda, St Pauli och Örgryte. Vi kallar oss för POSK på Öster. Läs mer om POSK på Öster här.