POSK i Angereds församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, är en demokratisk riksorganisation för grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att binda sig till något allmänpolitiskt parti.
POSK vill att alla förtroendevalda ska vara engagerade, insatta och förankrade i församlingens gudstjänst och i församlingslivet.

2014 lades Angered-Bergums församling samman med Gunnareds församling. Den ”nygamla” församlingen heter Angereds församling.

POSK vill att Angereds församling:

  • ska ha gudstjänsten i centrum för församlingslivet
  • ska vara öppen för människors vilja till delaktighet och engagemang
  • ska vara en gemenskap där det är lätt för alla åldrar att växa i sin kristna tro
  • ska fortsätta att stärka sång och musik med både bredd och kvalitet
  • ska fortsätta att ta barns och ungdomars engagemang på allvar
  • ska fortsätta att finnas till för människor i utsatta situationer.

Kontakt:
Gunnar Holmquist, gunnar.holmquist[a]svenskakyrkan.se

 

Bilden överst: Angereds Kyrka. Foto: Stenssen, Wikimedia Commons