POSK i Gävle pastorat

I Gävle pastorat finns sedan 2014 fyra församlingar:
Bomhus församling
Kontakt: Stig Thuresson
stig.thuresson@telia.com

Heliga trefaldighet församling
Kontakt: Viveka Sohlén
viveka@sohlen.se
070 204 66 77

Maria församling
Kontakt: Boel Johansson
boel.johansson@ltdalarna.se
070 627 77 11

Staffans församling
Kontakt: Boel Johansson
boel.johansson@ltdalarna.se
070 627 77 11