POSK i Färila pastorat

Kontakt med POSK-gruppen i Färila

ordförande John Peter Ahlström fvekonsult@msn.com

eller
Olle Andersson
Kårgårdsvägen 11
820 41 Färila
0651 208 81