POSK i Eskilstuna

Kontakt

Vill du veta mer, stödja oss, eller bli medlem, hör av dig.

Tomas Lindroos, 0704-843403

Marie Rydén Davoust, 0706-389576

info@poskeskilstuna.se

Vi vill:

Utveckla och behålla våra distriktskyrkor.
Det är viktigt att få finnas i en lokal gemenskap, där man blir sedd och igenkänd från öppna förskolan och genom livet.Värna familjecentralen i Tomaskyrkan.
Det är viktigt att alla goda krafter samverkar i samhälle, organisationer och kyrka.Värna Härbärget.
Här har kyrkan tagit ställning för de mest utsatta.Öka det diakonala arbetet.
En trovärdig kyrka är en kyrka med stark diakoni!Att det är ett varierat gudstjänstutbud.
Variation i gudstjänstlivet gör att många människor kan identifiera sig.Att barn och ungdomar har en självklar plats i kyrkan.
Vi behöver lyssna på ungdomar för kyrkans förnyelse och framtid.Att kyrkan är en mötesplats för Gudsmöten.
Kyrkorummet ska vara tillgängligt och öppet och en plats för andakt.Att både personal och frivilliga är viktiga för kyrkans arbete.
Både personal och frivilliga ska arbeta tillsammans för att sprida evangelium.Värna det finskspråkiga arbetet.
Det är viktigt att få uttrycka sin tro på sitt eget språk.Att musik och körverksamhet skall vara en viktig mötesplats.
Sång och musik tolkar våra liv och kommer till uttryck i gudstjänsten! Körerna är också en plats för gemenskap mellan människor av olika åldrar och från olika sammanhang och har en mycket viktig del av uppbyggandet av församling.