POSK i Eskilstuna

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Eskilstuna ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan.

POSK i Eskilstuna är den lokala gruppen i Eskilstuna församling och blivande Eskilstuna pastorat.
1 januari 2018 bildas Eskilstuna pastorat av Eskilstuna församling och Västra Rekarne församling.

Uppdatering av vad vi tycker är viktigt de kommande åren kommer här strax.

Följ oss på Facebook 🙂 Här skriver vi löpande om aktuella händelser med mera,

Kontakt

Vill du veta mer, stödja oss, eller bli medlem, hör av dig.

Lilli Assi, ordf, 072-2019175

Anna-Karin Wärme, sekr, 076-1161202

e-post: eskilstuna@posk.se