POSK i Emmaboda pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Emmaboda pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Välkommen till POSK i Emmaboda pastorat.

Pastoratet består av fyra församlingar: Långasjö, Emmaboda, Vissefjärda och Algutsboda.

Kontaktperson:
Mona Jönsson
mona.m.jonsson@gmail.com
0471-101 95