POSK i Ekerö pastorat

Föreningen POSK i Ekerö pastorat bildades hösten 2008 som en förberedelse inför kyrkovalet 2009. Efter kyrkovalet 2013 har föreningen elva ordinarie ledamöter och sex ersättare i Kyrkofullmäktige samt fem ledamöter och tre ersättare i Kyrkorådet. Sören Nordström, POSK, är ordförande i Kyrkorådet.

Föreningen är ett instrument för bred delaktighet och engagemang i alla de frågor som mår väl av en bred genomlysning, t.ex. kyrkorenoveringar, planering av nya verksamheter och gudstjänstformer. Detta sker bland annat vid föreningsmöten där både förtroendevalda och övriga medlemmar deltar. Vi bygger här vidare på en god tradition av frivilligarbete.

Program för mandatperioden 2014 till 2017

POSK vill att kyrkan ska förmedla en levande tro på Gud, en Gud som möter oss vanliga människor med nåd och kärlek just där vi befinner oss. Så att vi kan möta varandra på samma sätt. POSK vill arbeta för en kyrka där människor i alla åldrar kan växa och utvecklas i sin livsuppgift och i sin relation till Gud.

För oss inom POSK är det självklart att de förtroendevalda ska vara aktivt engagerade i församlingens liv. Det är gemenskapen och det lokala förtroendet i församlingen som avgör vilka som företräder POSK.

Vi vill motverka blocktänkande inom kyrkan. Vår ambition är att söka samförstånd med alla grupper i Kyrkofullmäktige. Vi vill därför bejaka goda initiativ oavsett från vem de kommer.

Vi vill att våra församlingar ska vara öppna och inkluderande:

•    där människor i olika livssituationer känner sig välkomna
•    där kyrkorna är öppna och det finns människor tillgängliga för samtal
•    där det för varje kyrka finns en grupp som beslutar om den egna verksamheten och andra 
frågor
•    där kyrkan har beredskap vid krissituationer
•    där barn och unga prioriteras
•    där ungdomar är välkomna i beslutande organ
•    där olika traditioner, erfarenheter och kulturer tas tillvara i gudstjänst och församlingsliv
•    där olika gudstjänstformer erbjuds
•    där gudstjänst, dop, konfirmation och begravningar är prioriterade
•    där vi har ett rikt och varierat musikliv
•    där man tar tillvara kompetensen hos ideellt engagerade, förtroendevalda och anställda
•    där vi sparar pengar, bland annat genom att arbeta tillsammans med församlingar i närheten
•    där det är självklart att vi står på de utsattas sida
•    där Guds skapelse värnas och vårdas

Bli medlem

Vill du bli medlem i vår förening, kontakta kassören, Barbro Arlinger, barbro.arlinger@gmail.com.

Medlemsavgiften, 150 kr/medlem, betalas till bankgiro 394-6597.


Kontakt

Vad tycker du är viktigt? Hör gärna av dig med dina synpunkter.
För mer information kontakta: