POSK i Carl Johans församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform att kunna ställa upp i kyrkoval och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan.

Från år 2018

ingår Carl Johan församling tillsammans med församlingarna Högsbo, Masthugg och Oscar Fredrik i ett nytt pastorat och ekonomisk enhet – Carl Johans pastorat.

POSK-gruppen är gemensam för hela Carl Johans pastorat.

Läs mer på sidan om POSK i Carl Johans pastorat 

.

Kyrkoval 2017

Läs mer om Kyrkoval 2017 i Carl Johans pastorat här.

Bild överst på sidan: Rickard Dahlén, Wikimedia commons