POSK i Björketorps församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform att kunna ställa upp i kyrkovalet, för att kunna ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Björketorps församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan.

Björketorps församling omfattar Rävlanda, Hindås och Hällingsjö.

Kontakt:
goteborg.stift(at)posk.se, Kristian Börjesson

Kyrkoval 2017

Läs POSKs valsedel för Björketorps församling här:
valsedel_bjorketorps_forsamling_bjorketorps_forsamlings_valkrets.

Läs valsedeln för Kungsbacka, Mark och Bollebygds valkrets i stiftsfullmäktigevalet och
valsedeln för kyrkomötesvalet här.

Kyrkoval 2013

Förtroendevalda 2014 – 2017
Kristian Börjesson
Margareta Ottertun
Enar Sahlin
Eva Gustafsson
Hans Lundaahl
Eva Lena Ekholm

Röstfördelning 2013
Nomineringsgrupp                                                                        %      Antal    Mandat
Församlingens Bästa i Björketorps församling   68,10      254      13
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan                31,90      119        6

Valdeltagande:
2013: 11,0%, 2009: 8,5%, Förändring valdeltagande: +2,5%

Förtroendevalda 2010-2014: 

Posk:s representanter i kyrkorådet:
Eva Gustavsson, Enar Sahlin och Margareta Ottertun.

Ersättare:
Kurt Abrahamsson, Fia Adler Sandblad och Mats-Olof Jakobsson.

Bilden överst: Dopfunt