POSK i Björkekärrs församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Björkekärrs församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Från år 2018

ingår Björkekärrs församling tillsammans med Härlanda, Sankt Pauli och Örgryte församlingar i ett nytt pastorat och ekonomisk enhet – Örgryte pastorat.

Ny POSK-grupp för Björkekärr, Härlanda, S:t Pauli och Örgryte.

28 april 2015 lades föreningen POSK i Björkekärrs församling ihop med POSKgrupperna i Härlanda, S:t Pauli och Örgryte församlingar, till den nya föreningen POSK på Öster. Läs mer här om POSK på Öster.

Kyrkoval 2017

Läs POSKs valsedel för POSK på Öster här.

Läs valsedeln för Örgryte och Nylöse valkrets i stiftsfullmäktigevalet och
valsedeln för kyrkomötesvalet här.

Kyrkoval 2013

Programmet som POSK i Björkekärr gick till val på 2013 gäller fram till mandatperiodens slut, 2017.

POSKs program för Björkekärrs församling

POSK står för Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – vi har alltså ingen anknytning till de etablerade allmänpolitiska partierna utan är aktiva församlingsmedlemmar som av egen vilja engagerat oss i Svenska kyrkan. POSK finns representerade på alla nivåer i Svenska kyrkan – från församlingar till stift och kyrkomöte.

I Björkekärrs församling består POSK av personer med olika bakgrund som har det gemensamt att de är engagerade i församlingens gudstjänstliv och övriga verksamhet.

POSK i Björkekärrs vision

Att Björkekärrs församling är en livskraftig församling och god arbetsplats där människor växer och utvecklas i tron på Jesus Kristus och mognar till ett liv i gemenskap, solidaritet, ansvar och medmänsklighet.

POSK i Björkekärr arbetar för att Björkekärrs församling…

  • är en plats där personer i alla åldrar kan växa i sin kristna tro.
  • har resurser att hjälpa människor i utsatta situationer och ensamhet.
  • är öppen för människors vilja till delaktighet och engagemang.
  • har relevant verksamhet för barn och ungdomar.
  • tar sitt medmänskliga ansvar som en del av den världsvisa kyrkan.
  • är en församling dit sökare och tvivlare kan komma och tas på allvar.
  • kommunicerar evangeliet om Jesus Kristus på ett trovärdigt sätt.
  • ser sin del i arbete för hållbar utveckling och frisk miljö.

Detta vill vi uppnå genom att arbeta strategiskt och målinriktat i församlingen där anställd personal och frivilliga krafter kan samverka i en god arbetsmiljö. Vi vill främja varje enskild människas förmåga och möjlighet att göra skillnad i ett dynamiskt arbetslag.

Vi vill ta ansvar för framtidens kyrka i Björkekärrs församling.

Under valet 2013 och under mandatperioden 2014-2017 samarbetar vi och tar ansvar för POSK i Härlanda, St Pauli och Örgryte. Vi kallar oss för POSK på Öster. Läs mer om POSK på Öster här.