POSK i Backa församling

POSK i Backa är en sammanslutning av politiskt obundna i Svenska Kyrkan, idag representerade med 5 av 10 ledamöter i Backa församlings kyrkoråd.

Kontakt:

Geraldine Kopacsi geraldine.kopacsi@vgregion.se

POSK i Backa
POSK i Backa är en nomineringsgrupp som ställer upp i kyrkovalet. Vi finns på två nivåer: kyrkofullmäktige i församlingen och kyrkofullmäktige i Göteborgs kyrkliga samfällighet.

Från och med 1 januari 2018

bildas Backa pastorat som kommer att bestå av Backa och Tuve-Säve församlingar.

Kyrkoval 2017

Läs POSKs valsedel för Backa pastorat här: valsedel_backa_pastorat_backa_pastorats_valkrets.

Läs valsedeln för Backa, Lundby och Torslanda valkrets i stiftsfullmäktigevalet och valsedeln för kyrkomötesvalet här.

Geraldine Kopacsi, kyrkorådets nuvarande ordförande i Backa:
”För mig är det viktigt att församlingen styrs av dem som är aktiva. Så får vi en levande och vital församling!”

Martin Ingvarsson, kyrkorådsledamot, Backa församling:
”Våra tre kyrkor i Backa, Brunnsbo och Bäckebol ger oss en unik möjlighet att föra ut budskapet om Jesus i Backa. Det vill vi fortsätta med!”

POSK i Backa vill:

  • sprida budskapet om Jesus bland de boende i Backa
  • ha levande gudstjänstfirande församlingar i Backa, Brunnsbo och Bäckebol
  • ha verksamhet och gudstjänster för alla åldrar
  • präglas av ett socialt engagemang i vår stadsdel, i Sverige och i världen
  • ta tillvara kraften och engagemanget som finns bland våra ideella

Bli medlem:
Medlem blir du genom att betala årsavgiften 150:- , studerande 25 kr. Inbetalning kan göras via PG 62 45 89-8, POSK i Backa pastorat. Göm inte att ange namn och fullständiga adressuppgifter. Du kan också betala medlemsavgiften kontant i samband med årsmötet.

Styrelsen består av:
Styrelsens nuvarande sammansättning:
Martin Ingvarsson, ordförande, vald för perioden 2012 – 2014
Cecilia Book Stoppenbach, vald för perioden 2012 – 2014
David Andersson, vald för perioden 2012 – 2014
Henrik Lindblad, vald för perioden 2012 – 2014
Maria Svenungsson, vald för perioden 2011 – 2013
Ebbe Svensson, vald för perioden 2011 – 2013
Geraldine Kopacsi, vald för perioden 2011 – 2013

POSK i Backa har även en egen webbsida.

Kandidater för POSK i Backa, kyrkovalet 2013.