POSK i Askims församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Askims församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Kontakt:
E-post: goteborg.askim(at)posk.se
Tel: Ingrid Skoog: 031-28 79 71

Kyrkovalet 2017

Läs vår valsedel med alla kandidater för kyrkovalet i Askims församling  här:

valsedel_askims_forsamling_askims_forsamlings_valkrets

Valsedeln för stiftsfullmäktigevalet i
Västra Frölunda, Askim och Öckerös valkrets och
valsedel för kyrkomötetsval finns här.

POSK i Askim betonar vikten av att
– förtroendevalda engagerat deltar i gudstjänst- och församlingsliv
– frivilligas engagemang tillvaratas
– kvinnor och män har lika tillträde till prästämbetet
– diakoni, omsorg om medmänniskan, lyfts fram
– Svenska kyrkan tar ansvar för samhälls- och miljöfrågor

POSK i Askim vill särskilt prioritera
– gudstjänster som berör
– ett varierat gudstjänstutbud
– delaktighet
– söndagsskola
– goda mötesplatser
– konfirmand- och ungdomsarbete
– smågrupper såsom samtalsgrupper om kristen tro
– vardagsverksamheter för barn/föräldrar och daglediga
– varierad musikverksamhet
– befintliga och nya informationskanaler
– nytt församlingshem i Hovås

Kyrkorådet, där POSK/Kyrkans Vänner sedan länge har majoritet, har under den gångna perioden bland annat drivit följande frågor, som vi vill fortsätta att ta ansvar för:

– fortbildning och retreater för anställda
– omfattande barn- och familjearbete
– målmedvetet arbete med dopfamiljerna
– satsning på konfirmandarbetet
– utvidgad närvaro och kontakt på skolorna
– projekt för frivilligarbetet
– utvidgning av diakonin
– miljöarbete med sikte på miljödiplomering

Mer information: 
031-91 29 13 (Bertil Lind), 031-28 79 71 (Ingrid Skoog) eller 031-91 27 45 (Birgitta Sallander).